Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

1:03:02
Proveri imaju li
tamo nekog važnog.

1:03:06
Dilejni. Saznaj sve
o našem g. Toutu.

1:03:09
Idi mu u kuæu,
razgovaraj sa susedima.

1:03:11
Horst, poprièaj s
televizijom za koju radi.

1:03:15
Raf i ja æemo videti
kako to prišiti Viragu.

1:03:18
Dobro je dok je u zatvoru,
ne može nigde.

1:03:38
Dogovorili smo se da neæu
imati nikakve povlastice.

1:03:41
Tako neæu na sebe privlaèiti
neželjenu pažnju.

1:03:50
Imao sam samo dva zahteva.
Da zadržim ptice uz sebe

1:03:53
i da mi dopuste da
ureðujem vlastiti vrt.

1:03:56
Rekao sam im
da me to opušta.

1:04:07
Šta misliš zašto tamo kopa?
1:04:10
Ne znam. Tip me
toliko intrigira

1:04:14
da bih mu dopustio
da kopa bilo gde.

1:04:29
Plan je bio savršen.
Imao sam odgovor za sve.

1:04:54
"UŠLI SMO".

prev.
next.