Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

1:08:40
Tout. Imaš posetu.
1:09:06
Imate samo par minuta.
Posete su samo do èetiri.

1:09:10
U sluèaju nepristojnog
ponašanja, poseta se prekida.

1:09:13
Tu ima porodica. Možete se
držati za ruke i poljubiti.

1:09:17
Ali opet vas molimo
da budete diskretni.

1:09:21
Želite li okonèati posetu,
mahnite i odmah dolazim.

1:09:37
Šta imaš za mene?
1:09:41
Stanica Union.
Ormariæi južno od sata.

1:09:45
Kljuè je kod slepca
na kiosku pod satom.

1:09:49
On mi je prijatelj.
1:09:51
Tamo je od 6 do 22.
1:09:56
Dijamanti?
- U hotelu Gledston.


prev.
next.