Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

1:09:06
Imate samo par minuta.
Posete su samo do èetiri.

1:09:10
U sluèaju nepristojnog
ponašanja, poseta se prekida.

1:09:13
Tu ima porodica. Možete se
držati za ruke i poljubiti.

1:09:17
Ali opet vas molimo
da budete diskretni.

1:09:21
Želite li okonèati posetu,
mahnite i odmah dolazim.

1:09:37
Šta imaš za mene?
1:09:41
Stanica Union.
Ormariæi južno od sata.

1:09:45
Kljuè je kod slepca
na kiosku pod satom.

1:09:49
On mi je prijatelj.
1:09:51
Tamo je od 6 do 22.
1:09:56
Dijamanti?
- U hotelu Gledston.

1:10:02
Soba je plaæena
za CeO meseC.

1:10:05
U kutijici su iza TV-a.
1:10:08
Naæi æeš ih uz kabl.
1:10:15
Imaš li plan?
1:10:18
Plan? Samo želim odavde.
1:10:22
Ti bi trebala da uèiniš isto.
Da odeš iz grada.

1:10:26
To je veæ sreðeno.
1:10:31
Mislila sam da idem vozom.
To želi romantièar u meni.

1:10:36
Prvim razredom za Kanadu.
U 22 h.

1:10:40
Nas troje idemo veèeras.
- Troje?

1:10:44
Ptice.
1:10:47
Tako je.
1:10:48
Šteta, zavoleo sam malenog.
1:10:59
Pobegneš li na vreme,
rado bi se pozdravio s tobom.


prev.
next.