Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

1:16:00
Kletis Šerman Tout,
roðen 12. 10. 1067.

1:16:05
Skoro savršeno.
1:16:10
Jedno pitanje.
Zašto zatvor?

1:16:15
Tamo mi je prijatno.
1:16:17
Kada te neko želi ubiti,
ideš tamo gde si siguran.

1:16:19
Ako držiš jezik za zubima,
nema sigurnijeg od zatvora.

1:16:22
A ptice?
1:16:24
Starèevi golubovi.
1:16:27
Ne može da ih obuèi.
1:16:29
Imao sam prijatelja, koji
me je hteo izvuæi iz zemlje.

1:16:32
Tvoja seksualnost
postaje pitanje.

1:16:35
Odluèuješ da preðeš
na drugu stranu.

1:16:38
Poželiš muško meso.
1:16:40
To razumem.
1:16:42
Ali neæeš li prièekati
na Barta Rejnoldsa?

1:16:46
Da, imaš pravo.
1:16:48
Ko kaže sam sebi da želi da
poševi tog debeljka? - Taèno.

1:16:53
Mislim da tome moraš priæi
s gledišta gorštaka.

1:16:57
U pitanju je samopoštovanje.
1:16:59
Izgubiš li posao,
nisi zadovoljan sobom.

1:17:03
Uglavnom se zadovoljiš manjim.
1:17:05
Tražiš slabije èlanove krda.
1:17:09
Da, zaskoèiš šepave.
To je dobro.

1:17:14
Da, mogao bi to reæi.
1:17:17
Žao mi je, to nije u redu.
1:17:20
Znaš šta me boli?
Što æe se Virago izvuæi.

1:17:24
Izvuæi? - Ubio je jadnicu,
a vi ne možete ništa.

1:17:27
Sa snimkom ili bez njega.
1:17:29
O èemu ti to govoriš?
- Obojica poznajemo sistem.

1:17:32
Znaš li zašto pravda
nosi povez preko oèiju?

1:17:33
Da ne bi morala da gleda.
1:17:35
Pravda nije slepa.
Stidi se.

1:17:37
U sukobu sam sa zakonom
otkad znam za sebe.

1:17:41
Grešio sam, ali
sam platio svoj dug.

1:17:44
Nikada nisam nikom naudio.
1:17:46
Vi imate tri leša
u mrtvaènici.

1:17:49
Dobiæete snimak.
Èvrsti dokaz protiv Viraga.

1:17:51
Ali kada advokati otkriju
da je Tout nestvaran,

1:17:54
sluèaj je završen.
1:17:56
Vi ste stvorili Touta?
Kakve druge dokaze imate?

1:17:58
Raèunarom mogu stvoriti
sliku kakvu god želite.


prev.
next.