Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

1:17:03
Uglavnom se zadovoljiš manjim.
1:17:05
Tražiš slabije èlanove krda.
1:17:09
Da, zaskoèiš šepave.
To je dobro.

1:17:14
Da, mogao bi to reæi.
1:17:17
Žao mi je, to nije u redu.
1:17:20
Znaš šta me boli?
Što æe se Virago izvuæi.

1:17:24
Izvuæi? - Ubio je jadnicu,
a vi ne možete ništa.

1:17:27
Sa snimkom ili bez njega.
1:17:29
O èemu ti to govoriš?
- Obojica poznajemo sistem.

1:17:32
Znaš li zašto pravda
nosi povez preko oèiju?

1:17:33
Da ne bi morala da gleda.
1:17:35
Pravda nije slepa.
Stidi se.

1:17:37
U sukobu sam sa zakonom
otkad znam za sebe.

1:17:41
Grešio sam, ali
sam platio svoj dug.

1:17:44
Nikada nisam nikom naudio.
1:17:46
Vi imate tri leša
u mrtvaènici.

1:17:49
Dobiæete snimak.
Èvrsti dokaz protiv Viraga.

1:17:51
Ali kada advokati otkriju
da je Tout nestvaran,

1:17:54
sluèaj je završen.
1:17:56
Vi ste stvorili Touta?
Kakve druge dokaze imate?

1:17:58
Raèunarom mogu stvoriti
sliku kakvu god želite.

1:18:00
Za to sam i išao u zatvor.
I oni æe to otkriti.

1:18:03
Zar ne bi bilo bolje da s tim
uopšte nemate problema?

1:18:19
Ja tu nisam onaj loš.
Pustite me da nestanem.

1:18:23
Za dva bih meseca
ionako bio uslovno pušten.

1:18:26
Uzmite snimak. Biæe dokaz.
1:18:28
Meni treba samo jedno.
1:18:30
Treba da samo jednom
u životu zažmurite.

1:18:41
Trip.
1:18:42
Ras, neæeš verovati
šta je na ovom snimku.

1:18:46
Zovi Horsta.
1:18:48
Neka pošalju jedinice
u Empajr Sošl Klab.

1:18:51
Neka me kola pokupe napolju.
1:18:54
Biæu pred restoranom.

prev.
next.