Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

1:23:05
Koji je broj sobe?
1:23:09
Osam, seronjo.
1:23:11
Osam, broj osam.
1:23:22
Možeš da ubiješ mene.
Ali to neæe iæi.

1:23:26
Moraš da nestaneš.
1:23:28
Moramo da smislimo...
1:23:46
Ovo je savršeno.
1:23:47
Šta je?
1:23:52
Šta to radiš?
1:23:55
Dvojica dolaze na vrata.
Želim da ih ubiješ.

1:23:57
Koga?
1:23:58
Dva tipa. Onaj
s kosom ima pištolj.

1:24:00
Neæu nikoga da ubijem.
1:24:02
Ubiæeš ih
inaèe æu ja ubiti tebe.

1:24:04
To hoæeš? Super.
Festivalski film.

1:24:07
Isuse!
1:24:08
Upucaj ih!
1:24:10
Pucaj!
1:24:20
Kakav si ti junak?
1:24:29
Tes! Oslobodi me.
1:24:33
Koliko je sati?
1:24:34
21:30. Imaš oko pola sata.
1:24:39
Uredi se.
1:24:41
Ti imaš glavnu ulogu.
Uredi se malo.

1:24:43
Slušaj, voz za Kanadu kreæe s
prvog perona treæeg koloseka

1:24:48
A dijamanti?
1:24:53
Treba mi samo jedan.
1:24:56
Možda još par za poèetak.
1:24:59
Kupite veliku kuæu.

prev.
next.