Who Is Cletis Tout?
prev.
play.
mark.
next.

1:24:00
Neæu nikoga da ubijem.
1:24:02
Ubiæeš ih
inaèe æu ja ubiti tebe.

1:24:04
To hoæeš? Super.
Festivalski film.

1:24:07
Isuse!
1:24:08
Upucaj ih!
1:24:10
Pucaj!
1:24:20
Kakav si ti junak?
1:24:29
Tes! Oslobodi me.
1:24:33
Koliko je sati?
1:24:34
21:30. Imaš oko pola sata.
1:24:39
Uredi se.
1:24:41
Ti imaš glavnu ulogu.
Uredi se malo.

1:24:43
Slušaj, voz za Kanadu kreæe s
prvog perona treæeg koloseka

1:24:48
A dijamanti?
1:24:53
Treba mi samo jedan.
1:24:56
Možda još par za poèetak.
1:24:59
Kupite veliku kuæu.
1:25:06
Imaš 20 minuta.

prev.
next.