All or Nothing
prev.
play.
mark.
next.

:14:00
Da, in regula!
:14:10
Ridicat de la chirurgia
doctorului la ora cinei.

:14:14
Tipul în vârstã,
are unul din ei...

:14:19
- cum îi zice, schelet.
- Zimmer.

:14:21
Da. Doar vroia sã meargã
pe strada urmãtoare.

:14:25
Eu am spus, "Îmi pare rãu, colega,
trebuia sã te taxez...

:14:28
"preþul minim e, L3.50."
:14:31
Nu trebuia sã-I
taxezi cu nimic.

:14:34
Nu, ºtiu. Am spus,
"Sã zicem, câteva lire."

:14:40
Nu, nu ar fi trebuit
sã le zici nimic.

:14:42
Nu îl avea,
ºtii?

:14:44
El a insistat sã-mi dea
preþul întreg.

:14:46
Tu nu trebuia sã îl primeºti,
totuºi, nu-i aºa?

:14:48
Nu. Dar...
este "cum sã-i spin”-ul lui.

:14:52
- Demnitate.
- Da.

:14:56
Nu preþuieºti asta
când eºti bãtrân.

:15:05
Ron a avut o ciocnire.
:15:07
O femeie în vârstã a intrat în el.
:15:09
- Este asta o anulare?
- Nu.

:15:15
I-am spus, "Fã cel mai mult
din asta, colega. la-þi o zi."

:15:19
Lui îi place sã munceascã.
:15:29
E o searã plãcutã.
:15:35
Nu am mai ieºit
sã mã plimb de secole.

:15:42
Te încântã sã facem o plimbare?
:15:44
Nu, nu chiar.
:15:49
Te voi lua cu mine afarã
sã bem ceva dacã vrei.

:15:52
Nu.

prev.
next.