Antwone Fisher
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:35:01
problemleri olmasý...
:35:03
sence mümkün mü?
:35:06
Bilirsin
sence bunu...

:35:07
deðitirebilmeleri mümkün mü?
:35:08
Kesinlikle.
Neden soruyorsun?

:35:09
Sebebi yok.
:35:10
Ýçecek birþey
istermisin?

:35:12
-Hayýr efendim.
-Tamam.

:35:15
Bilirsin ki...
:35:18
Bilirsin ki
biriyle buluþtuðunda...

:35:21
bilirsin ki
sorunlarýn varsa...

:35:22
iyi olmaz...
:35:23
Kim bu?
Adý ne?

:35:26
Adý ne?
:35:27
Cherly.
:35:29
Kambiyo da çalýþýyor.
:35:30
Bu, iyi bir þey.
Bunu donanmada tut.

:35:31
Tamam mý?
:35:33
Eee?
:35:34
Yani...
:35:38
Onunla konuþtun mu?
:35:40
Evet,
onunla konuþtum,
ama.

:35:42
Dilim dolaþtý...
:35:45
Baþlangýçta
herkesin dili dolaþýr.

:35:47
Tamam.
:35:48
Hayýr, benim
gibi deðil.

:35:49
Hayýr herkes böyledir Antwone
Bana güven.

:35:51
Sen bile mi?
:35:52
Ben bile.
Herkes.

:35:53
Peki...
:35:55
Bu gece,
dýþarý çýkýyoruz.

:35:57
Güzel.
:35:59
Birkaç gün önce
çýkmamýz gerekiyordu...

:36:00
ama biliyorsun...
:36:02
Sadece kafamý
dinlemek istedim.

:36:04
Bu biraz zaman alýyor.
:36:06
Biliyorsun
seninle ilk ben konuþuyorum.

:36:08
Tamam.
Evet.

:36:11
Peki ne yapmalýyým?
:36:12
O iyi bir
kýz mý?

:36:15
Evet ondan hoþlandýðýn
belli.

:36:17

:36:17
Tamam, sanýrým
onunla çýkmalýsýn.

:36:19
Yani...
:36:22
Sana anlatayým.
Biliyorsun ki, bazen...

:36:25
rol yapmak ileri bir
buluþma için...

:36:28
sadece endiþelerini
alýr.

:36:29
Nedir o?
:36:30
Sen kendini
ben de Cherly'i oynayacaðým...

:36:33
ve sana bazý
sorular soracaðým...

:36:34
ve sohbet edeceðiz....
:36:35
ve göreceksin ki
iyi vakit geçireceksin
tamam mý?

:36:38
Evet sen
Cherly'i oynuyorsun.

:36:39
Pekala þimdi.
Tamam.

:36:41
Tamam.
Ben Cherly'i oynayacak
kadar yeterli biriyim.

:36:43
Tamam.
Önce sen baþla.

:36:47
Hayýr.
:36:48
Önce ben baþlýycam.
:36:50
Eee...
:36:52
nasýl gidiyor?
:36:54
Ýyi.
:36:56
Güzel, güzel.
:36:58
Peki nereye gidiyoruz?

Önceki.
sonraki.