Buying the Cow
Преглед.
за.
за.
следващата.

:09:04
Бях 18-годишен.
:09:06
Със семейството ми се връщахме
:09:09
от ваканция на Карибите.
Много приятно прекарахме.

:09:14
Прекрасни плажове.
Клуб Медитеране.

:09:25
Тъкмо се качвахме на самолета,
:09:27
когато погледнах
към другия изход

:09:30
и я видях.
:09:39
Тя сияеше.
От нея се излъчваше светлина.

:09:44
Беше ослепителна.
:09:49
Кълна се, че дотогава не бях
виждал нищо по-впечатляващо.

:09:54
Някаква сила ме отвлече
от самолета

:09:56
и ме върна към нея.
:09:59
Тя беше там.
:10:04
С последни сили
:10:07
изплувах към нея.
:10:11
Представих се
и й казах какво изпитвам.

:10:17
Дадох й адреса си
:10:19
и й казах, че ако иска,
може да ми пише.

:10:27
Младежката кръв му е дала кураж.
:10:28
Нямах избор.
Водеше ме някаква свръхсила.

:10:31
Наречете го ''електрошок'',
връзка, съдба, както искате.

:10:35
-И тя писа ли ти?
-Отначало не.

:10:40
Всеки ден проверявах
пощенската кутия.

:10:44
Проверявахя цялото това лято,
и нищо.

:10:49
И тогава то пристигна.

Преглед.
следващата.