Buying the Cow
Преглед.
за.
за.
следващата.

:58:00
... брака на тяхната дъщеря
Джули Мадизън с Тайлър Билоу...

:58:13
Добре ли си?
:58:16
-Заключи, когато тръгнеш.
-Какво?

:58:28
Не бях сигурна, че ще дойдеш.
:58:30
Ето ме. Къде другаде да отида?
:58:33
-Какво означава това?
-Отивам в Ню Йорк.

:58:39
Какво?
:58:43
-Какво?
-Трябва да видя нещо.

:58:45
-Какво говориш?
-За възможности. Помниш, нали?

:58:48
Това не са възможности!
:58:49
Да остана тук или да си замина.
Това са възможностите.

:58:53
-Сара.
-Не, слушай ме.

:58:55
Внимателно ме слушай.
Върнах се само за едно нещо.

:58:58
За да ти дам шанс да ме убедиш
да не приема работата.

:59:02
Не мога, преди да съм направил
нещо друго.

:59:07
Няма да ме има, като се върнеш.
Да го знаеш.

:59:12
Ще го направя.
:59:15
Знам.
:59:28
Понякога в живота е нужно
да се направи труден избор.

:59:33
Понякога дори това
не е възможно.

:59:36
Както в редките случаи,
:59:38
когато единствената възможност
е в пощенската ви кутия.

:59:42
Джули Мадизън - Ръдърфорд
Драйв 6, Уестпорт, Кънектикът

:59:50
-Дейвид!
-Тайлър!

:59:54
Щастлив съм, че си тук.
:59:55
-Изглеждаш чудесно.
-Това е важно за мен.

:59:58
-Какво правиш тук?
-Знам, че е неочаквано.


Преглед.
следващата.