Buying the Cow
prev.
play.
mark.
next.

:00:23
Existã o veche zicalã:
:00:25
"De ce sã cumperi vaca,
dacã primeºti lapte gratis?"

:00:29
E o afirmaþie filozoficã fascinantã,
cãsãtoria versus sex.

:00:33
Iar dacã iei în considerare
vremurile de odinioarã,

:00:35
ai ºanse sã auzi acest proverb
de la un prieten,

:00:37
care primea lapte din abundenþã.
:00:42
ªi e o prostie.
:00:45
Crezi cã e o prostie?
:00:50
- Da.
- Ei bine nu e.

:00:52
Dupã 5 ani cred cã am dreptul
sã abordez acest subiect.

:00:56
Pãi îl abordezi ºi discutãm.
:00:57
Nu trebuie sã-mi dai un ultimatum.
:00:59
Nu folosi acel cuvânt.
Îl urãsc.

:01:03
Nici mie nu-mi place,
dar cum altfel se poate numi asta?

:01:07
Termen limitã.
:01:45
Sunt indecis.
:01:46
Nu trebuie sã-mi pui pistolul la tâmplã.
:01:49
- Scuze.
- Nu fi melodramatic.

:01:51
De aceea am acceptat transferul.
:01:53
Voi fi la 5000 de km depãrtare.
Nu pot sã-þi þin pistolul la tâmplã.

:01:55
- Nu mai spune asta!
- La naiba.

:01:59
Recunoaºte cã foloseºti transferul
ca pe un ultim... termen limitã.


prev.
next.