Buying the Cow
prev.
play.
mark.
next.

:37:01
M-am trezit de dimineaþa ºi...
:37:06
- Simt.
- E o senzaþie de arsurã?

:37:09
Nu. Sentimentul acela...
:37:11
când ºtii adevãrul.
:37:14
Am întâlnit-o, David.
:37:17
Pentru prima datã în viaþa mea
cred cã sunt îndrãgostit.

:37:21
La naiba. Vine. Trebuie
sã închid. Momentul adevãrului.

:37:31
Bunã dimineaþa, soare!
:37:35
E pentru mine?
:37:38
Ups. Ai fost "deflorat".
:37:41
Nu pot sã cred cã te-ai trezit
dupã performanþa de azi noapte.

:37:45
Meriþi sã dormi mai mult.
:37:50
Sunt neîndemânatic.
Scuze.

:37:51
O sã mã ocup eu de asta.
Tu pãstreazã-þi forþele.

:37:56
- Baia?
- Poftim?

:37:58
- Baia. Nu mã simt bine.
- O, e chiar acolo.

:38:03
Voi frumuºeii sunteþi toþi la fel.
Rezistenþã mare, ºi stomac slab.

:38:10
Acolo.
:38:33
Te simþi bine?
:38:38
Asta nu se întâmplã.
:38:39
- Michael?
- O clipã!

:38:47
Laura a fost impresionatã
de tine azi noapte...

:38:51
chiar înainte ca voi doi sã începeþi
sã treziþi tot cartierul.

:38:54
Îmi plac femeile.
:38:58
Sâni, picioare, pãr lung.

prev.
next.