Buying the Cow
prev.
play.
mark.
next.

1:04:00
Odatã am cãlãtorit cu familia.
1:04:04
Eram într-un aeroport...
1:04:05
ºi tipul ãsta a venit la mine din neant.
1:04:12
ªi a început sã-mi spunã
tot felul de ciudãþenii,

1:04:16
cã a simþit ceva când m-a vãzut, ºi dacã
1:04:18
am simþit ºi eu acelaºi lucru.
1:04:20
N-am ºtiut ce sã-i spun,
aºa cã am continuat sã-i zâmbesc.

1:04:23
Apoi mi-a dat adresa lui...
1:04:24
ºi a spus cã dacã simt
la fel sã îi scriu.

1:04:27
ªi în timp ce pleca aveam
acel zâmbet îngheþat pe faþã.

1:04:30
N-am vrut sã-l agit.
1:04:33
Mi-era fricã sã nu îmi facã ceva rãu.
1:04:36
Îþi vine sã crezi? Câþi ani aveai, dragã?
1:04:38
- 11.
- 11 ani.

1:04:41
Dacã acel fiu de cãþea ar fi aici...
1:04:43
Dar l-ai dorit!
1:04:45
Adicã, i-ai scris?
1:04:50
Nu, fireºte cã nu.
1:04:57
Vrei sã termin eu povestea?
1:05:00
- Mai este?
- Da.

1:05:02
Nu, e bine. Pot s-o fac.
1:05:06
Am aruncat adresa imediat
ce tipul a dispãrut.

1:05:10
Dar nu am ºtiut cã sora mea Katie,
1:05:14
care e cu 2 ani mai tânãrã decât mine,
1:05:17
a vãzut totul.
1:05:23
Vroia sã fie ca mine.
1:05:25
Mã adora ºi a început sã-i scrie
tipului dându-se drept eu.

1:05:30
I-a trimis ºi o pozã de-a mea.
1:05:33
ªi bineînþeles cã el a rãspuns,
1:05:35
cã vrea sã fugim împreunã...
1:05:39
ºi sã facem copii.
1:05:40
Îþi poþi imagina? Sã facã copii?
1:05:42
Asta a fost înainte de internet.
Ce pervers.

1:05:45
- Scuze, dragã. Eºti bine?
- Dar...

1:05:49
ai aflat cine era acest tip?
1:05:53
Pãrinþii mei au aflat.
1:05:55
Într-un fel.
1:05:56
Probabil au auzit-o pe Katie
lãudându-se despre prietenul ei.


prev.
next.