Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:06:08
- Dobro jutro, Julia.
- Hej, Gavin.

:06:11
Dobro jutro, fantje.
:06:12
...uporaba poslopja najemnika,
potem bosta lastnik in najemnik--

:06:16
Tega si ne zaslužim.
Popolnoma nièesar nisem naredil narobe...

:06:19
in sedaj se kar odloèi,
da me bo sovražila.

:06:21
-Samo trenutek, Tom.
- Ne, niè.

:06:23
Delaj svoje.
Želim ti samo povedati novico.

:06:25
Saj veš, jaz nisem
naredil absolutno nièesar narobe.

:06:30
Torej kaj je zadeva
s tem šampanjcem?

:06:34
- Oh, to je-- To je samo--
- To je metafora.

:06:37
Da. Ampak jaz ne pijem...
:06:41
in to je pomembno, kajne?
:06:43
Bodi pazljiv z svojimi metaforami.
Samo en požirek, prav?

:06:47
Jezna je nate samo zato,
ker ne more biti jezna nanj.

:06:51
On je bil tvoja stranka. Ne ona.
Simon Dunne je bil tvoja stranka.

:06:55
Ona je samo neverjetno
besna zaradi tega.

:06:58
To so njena èustva, ne tvoja.
:07:00
- To vem, Steven.
- Imaš dokumente, vsi so podpisani.

:07:03
Pojdi notri in pojdi ven, Gavin.
:07:05
- Nièesar nismo naredili narobe.
- Seveda ne.

:07:09
Predaj papirje in pojdi ven.
:07:11
- Dobro?
- Prav.

:07:14
Dobro, g.Warren.
:07:16
Kar želite je dolgoroèno zavarovanje,
vendar niste preprièani glede cene.

:07:19
Tisto kar je pomembno je,
da ste stvarni glede tistega kar potrebujete.

:07:23
Ta polica vas nikoli ne bo stala
veè kot $15 na mesec.

:07:28
Tako je.
:07:49
Ellen, poklièi sodišèe
in jim povej, da bom pozen.

:07:51
Veš kaj?
Samo poklièi Kaufmanovo pisarno...

:07:53
in mu povej, da sem klical,
da povem, da bom pozen, dobro?

:07:56
Vaša Èastnost,
Danes se zastopam sam...


predogled.
naslednjo.