Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:07:00
- To vem, Steven.
- Imaš dokumente, vsi so podpisani.

:07:03
Pojdi notri in pojdi ven, Gavin.
:07:05
- Nièesar nismo naredili narobe.
- Seveda ne.

:07:09
Predaj papirje in pojdi ven.
:07:11
- Dobro?
- Prav.

:07:14
Dobro, g.Warren.
:07:16
Kar želite je dolgoroèno zavarovanje,
vendar niste preprièani glede cene.

:07:19
Tisto kar je pomembno je,
da ste stvarni glede tistega kar potrebujete.

:07:23
Ta polica vas nikoli ne bo stala
veè kot $15 na mesec.

:07:28
Tako je.
:07:49
Ellen, poklièi sodišèe
in jim povej, da bom pozen.

:07:51
Veš kaj?
Samo poklièi Kaufmanovo pisarno...

:07:53
in mu povej, da sem klical,
da povem, da bom pozen, dobro?

:07:56
Vaša Èastnost,
Danes se zastopam sam...

:08:00
ker želim, da slišite
iskrenost mojih besed.

:08:04
Fantje potrebujejo svoje oèete.
"Fantje potrebujejo svoje oèete."

:08:34
- Ste dobro?
- Da, ste vi?

:08:36
Da. Ali imate zavarovalni kupon?
:08:40
Da, seveda.
:08:51
- Pravkar smo prejeli klic s sodišèa, išèejo te.
- Imel sem nesreèo.

:08:54
- Si dobro?
- Da, niè mi ni.
- Si preprièan.

:08:56
- Niè mi ni. Niè ni.
- Niè?

:08:58
- Kdo je to?
- Nihèe.


predogled.
naslednjo.