Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:08:00
ker želim, da slišite
iskrenost mojih besed.

:08:04
Fantje potrebujejo svoje oèete.
"Fantje potrebujejo svoje oèete."

:08:34
- Ste dobro?
- Da, ste vi?

:08:36
Da. Ali imate zavarovalni kupon?
:08:40
Da, seveda.
:08:51
- Pravkar smo prejeli klic s sodišèa, išèejo te.
- Imel sem nesreèo.

:08:54
- Si dobro?
- Da, niè mi ni.
- Si preprièan.

:08:56
- Niè mi ni. Niè ni.
- Niè?

:08:58
- Kdo je to?
- Nihèe.

:09:00
- To je mogoèe niè za vas--
- Ne, ne neredi tega! Ne naredi tega!

:09:03
- Delal bom kar hoèem.
- Oprostite, ne vi.

:09:05
- To moram narediti prav, veste?
- Mislim da.

:09:07
Razumem.
Da, poèakajte trenutek!

:09:09
- Vse stvari imam razèišèene.
- Poèakajte trenutek, dobro?

:09:13
- Kaj želiš, da naredim?
- Povej sodišèu, da sem na poti.

:09:17
Dobro, povej jim, da sem na stopnicah.
Dobro, hvala.

:09:19
- Trajalo bo samo pet minut.
- Moram biti nekje.

:09:22
Resnièno bi morali imeti kupon
v predalu za rokavice...

:09:26
in ne v torbi.
- Ne išèem tega.

:09:28
Dajmo! Sranje.
:09:31
Hvala.
Hvala.

:09:34
Hvala. Zelo lepo od vas.
Poslušajte. Takole bova.

:09:37
Napisal vam bom prazen èek,
in vi si popravite avto--

:09:42
- Ne želim vašega èeka, èlovek.
- Imate pošten obraz.

:09:44
- Ne skrbite.
- To želim narediti prav.

:09:47
- Dajte no! Prosim! Moram iti!
- Tudi jaz moram biti nekje drugje!

:09:49
Zame je pomembno, da to narediva prav.
Tudi za vas bi moralo biti pomembno.

:09:52
Tako.
Žal mi je. Moram iti.

:09:55
- Žal vam je kaj?
- Moram iti, èlovek. Pozen sem.

:09:57
Tudi jaz moram biti drugje!
Ali me lahko zapeljete?

:09:59
- Žal mi je.
- Kam greste, èlovek?


predogled.
naslednjo.