Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:12:03
o namenu Simona Dunnea.
:12:05
Tukaj sem, da predstavim
nekaj dokumentov sodišèu,...

:12:07
ki jih je podpisal g.Dunne.
:12:10
Vsi so bili onotarjeni.
Še veè...

:12:12
ti nakazujejo
upravljanje fundacije...

:12:14
natanèno tako
kakor je g.Dunne...

:12:18
in ne njegova vnukinja, želel.
:12:20
- Prosim sodišèe?
- Kaj imate?

:12:23
Poverilno pismo...
:12:26
oprošèenost davka...
:12:29
pooblastilno pismo.
:12:41
- G.Banek?
- Oprostite.

:12:44
G.Banek?
:12:55
Naredil sem napako.
:12:57
Kakšno napako?
:12:59
To jutro, po nesreèi
ob cesti...

:13:02
Izmenjevala sva
zavarovalne podatke...

:13:07
in uporabil sem mapo z dokumenti...
:13:10
da, saj veste, da--
saj veste--

:13:12
Ne, ne vem.
:13:14
Da napišem svoje ime
in naslov.

:13:17
In sem mu jo dal.
:13:20
Enostavno nisem jasno razmišljal,
Mislim. Bila je nesreèa.

:13:23
Ste dobili njegovo ime?
:13:27
Ali sem dobil--
Da, seveda sem dobil njegovo ime.

:13:29
Pa ga poklièimo.
:13:33
Ko sem-- Èe mi služi spomin,
Vaša Èastnost...

:13:35
- Mislim, da ni dosegljiv.
- Kako veste?

:13:38
Nekaj je namigoval
na dejstvo, da se...

:13:41
mu mudi ker...
:13:44
mora biti na
nekem sreèanju.

:13:46
- Poklièite ga in mu pustite sporoèilo.
- Da, seveda. Bom.

:13:53
Vaša Èastnost,
ali lahko dam predlog?

:13:58
Meni se ne mudi
in vem kako hudo se...


predogled.
naslednjo.