Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:13:02
Izmenjevala sva
zavarovalne podatke...

:13:07
in uporabil sem mapo z dokumenti...
:13:10
da, saj veste, da--
saj veste--

:13:12
Ne, ne vem.
:13:14
Da napišem svoje ime
in naslov.

:13:17
In sem mu jo dal.
:13:20
Enostavno nisem jasno razmišljal,
Mislim. Bila je nesreèa.

:13:23
Ste dobili njegovo ime?
:13:27
Ali sem dobil--
Da, seveda sem dobil njegovo ime.

:13:29
Pa ga poklièimo.
:13:33
Ko sem-- Èe mi služi spomin,
Vaša Èastnost...

:13:35
- Mislim, da ni dosegljiv.
- Kako veste?

:13:38
Nekaj je namigoval
na dejstvo, da se...

:13:41
mu mudi ker...
:13:44
mora biti na
nekem sreèanju.

:13:46
- Poklièite ga in mu pustite sporoèilo.
- Da, seveda. Bom.

:13:53
Vaša Èastnost,
ali lahko dam predlog?

:13:58
Meni se ne mudi
in vem kako hudo se...

:14:00
oseba poèuti po--
prometni nesreèi, kajne?

:14:03
Da.
Hvala, Terry.

:14:05
Ni za kaj.
:14:08
Torej, Gavin, bi èloveka,
katerega ime ne poznamo,...

:14:12
ko ta odide s sreèanja,
na katerem praviš da je,...

:14:15
poklical na številko,
katera misliš, da je v tvojem avtomobilu,...

:14:19
da bomo tako imeli dokumente,
za katere nas preprièuješ, da so dokaz,...

:14:22
da starejši partnerji,
tvojega podjetja,...

:14:24
nadzirajo denar Simona Dunnea,
katerega je zapustil otrokom New Yorka?

:14:28
Ni pomembno. Bo pa prinesel kopijo.
:14:30
Kos papirja
z originalnim podpisom...

:14:33
ima še vedno veliko magièno moè.
:14:36
Brez tega kosa papirja
s podpisom...

:14:38
lahko ga.Dunne toži
to podjetje zaradi goljufije...

:14:41
in celo pošlje vas in ostale
èlane tega podjetja v zapor.

:14:46
G.Banek, poišèite tega èloveka...
:14:50
in mi prinesite dokumente
do konca dneva.

:14:53
- Hvala, Vaša Èastnost.
- Hvala vam.

:14:57
- Poèakajte gospod.
- Dvignite roke, prosim.


predogled.
naslednjo.