Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:19:00
Ne bo mi pomagalo plaèati
telefonski raèun, raèun za elektriko.

:19:04
Nièesar ne zaslužim, èe sedim
na sodišèu. Hodim na sodišèe.

:19:06
Tukaj sedim vsak dan. Ne zaslužim niè denarja.
:20:04
Èe bi naju zalotili
predno sva se razšla...

:20:10
in bi moja žena izvedela,
in bi pustil pravo...

:20:15
in bi umrl
v tragièni nesreèi na morju...

:20:20
bi bil na boljem
kot sem sedaj.

:20:23
Kaj se je zgodilo?
:20:27
Ni želel vzeti èeka.
:20:29
Rekel je, da želi biti èist
v vseh svojih dejanjih.

:20:33
- Sodnik ni želel vzeti èeka?
- Ta tip.

:20:36
Kateri tip?
:20:37
- Kateri dan je danes?
- Petek.

:20:39
- Pravzaprav je Veliki Petek.
- Veliki Petek.

:20:42
- Kaj je velikega v njem?
- Gavin, kaj se dogaja?

:20:44
Vem kaj je velikega v njem.
:20:47
Moji dokumenti se sprehajajo po cesti.
:20:57
Hej! Oproste mi.
:20:59
Poslušajte, èlovek, ne poznate me.
Vem.


predogled.
naslednjo.