Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:18:03
Ampak tega ne zahtevam sedaj.
Želim samo,...

:18:05
da ne vzame fantov in se preseli
èez pol sveta.

:18:08
Lahko se dogovorite za obiske.
Oregon ni na drugi strani sveta.

:18:12
Zame je!
Želim svojo družino. Želim svoja fanta.

:18:16
Imel sem nesreèo.
Ta tip se je zaletel vame na avtocesti.

:18:19
Izsilil me je!
Želel sem biti tukaj!

:18:23
Èe bi to bil moj zakon in bi mi bil tako pomemben,
bi bil tukaj pravoèasno.

:18:26
Vsi ostali so bili tukaj pravoèasno,
razen vas. Naslednji primer.

:18:32
- Docket 718.
- Hvala.

:18:35
Zagovornik, pristopite prosim.
:18:37
- Kako smo danes?
- Dobro jutro, Vaša Èastnost.

:18:40
Lepo vas je spet videti.
:19:00
Ne bo mi pomagalo plaèati
telefonski raèun, raèun za elektriko.

:19:04
Nièesar ne zaslužim, èe sedim
na sodišèu. Hodim na sodišèe.

:19:06
Tukaj sedim vsak dan. Ne zaslužim niè denarja.

predogled.
naslednjo.