Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:17:01
- G.Gipson--
- Valerie, ali ne moreva govoriti?

:17:02
- Valerie, ali lahko--
- G.Gipson.

:17:04
G.Gipson, pridite sem za trenutek.
Prosim?

:17:09
Èustva so tukaj moèna.
Èe to ne bi bilo sodišèe za loèitve...

:17:12
na tak naèin kot ste se drli
v moji dvorani--

:17:14
- Žal mi je.
- Seveda vam je.

:17:16
Imate otroke, g.Gipson.
Imejte jih pred oèmi.

:17:19
Svoji ženi sem želel povedati samo,
da imam hišo zanjo in za otroke.

:17:23
- Kje?
- Vse imam tukaj.

:17:26
To je moj naèrt. Našel sem hišo
za Valerie in fanta...

:17:30
in ni se jim potrebno seliti.
:17:32
To sem želel povedati.
"Fantje potrebujejo svoje oèete.

:17:37
Ulice tega sveta so laène
fantov brez oèetov.

:17:41
Delal sem napake,
ampak sem zrasel...

:17:44
in sem prepoznal
te napake..."

:17:48
Kakšna hiša?
:17:51
Ni velika hiša,
in ni v dobrem stanju.

:17:53
Ampak lahko jo popravim.
Lahko jo usposobim.

:17:55
In tam je prostor za--
:17:59
Èe bi me vzela nazaj,
je tam prostor tudi zame.

:18:03
Ampak tega ne zahtevam sedaj.
Želim samo,...

:18:05
da ne vzame fantov in se preseli
èez pol sveta.

:18:08
Lahko se dogovorite za obiske.
Oregon ni na drugi strani sveta.

:18:12
Zame je!
Želim svojo družino. Želim svoja fanta.

:18:16
Imel sem nesreèo.
Ta tip se je zaletel vame na avtocesti.

:18:19
Izsilil me je!
Želel sem biti tukaj!

:18:23
Èe bi to bil moj zakon in bi mi bil tako pomemben,
bi bil tukaj pravoèasno.

:18:26
Vsi ostali so bili tukaj pravoèasno,
razen vas. Naslednji primer.

:18:32
- Docket 718.
- Hvala.

:18:35
Zagovornik, pristopite prosim.
:18:37
- Kako smo danes?
- Dobro jutro, Vaša Èastnost.

:18:40
Lepo vas je spet videti.

predogled.
naslednjo.