Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:16:03
Bomo videli kaj bo povedal sodnik, dobro?
:16:05
Sodišèe zavraèa predlog
za skupno skrbništvo...

:16:08
in dodeljuje skrbništvo
otrok njuni materi.

:16:11
Poèakajte!
:16:12
Ga.Gipson se seli v Oregon
kjer je dobila novo službo.

:16:15
- Tedenski obiski niso možni.
- Upoštevano.

:16:18
- Vložite pri sodnem uradniku.
- Poèakajte! Vaša Èastnost--

:16:20
Vaša Èastnost, vem, da sem pozen,
ampak nekdo se je zaletel vame.

:16:24
Sedaj-- Poglejte, Poglejte tukaj.
To je dokaz-- novi dokaz.

:16:29
Imam nov naèrt za skupno skrbništvo.
Vse je tukaj.

:16:31
G.Gipson, pozni ste,
zaslišanje je konèano.

:16:34
- Ampak imel sem nesreèo.
- Vaša Èastnost, ali lahko gremo?

:16:36
- Ne, nisem še konèal!
- Sodišèe je odloèilo, g.Gipson.

:16:38
- Ampak mene ni bilo tukaj.
- Sodišèe se je odloèilo.

:16:41
Ne, Valerie, jaz--
jaz sem ti kupil hišo.

:16:44
- Prepozno je, Vaša Èastnost.
- Ne, ni prepozno!

:16:46
20 minut.
Samo 20 minut.

:16:48
20 minut ne more biti prepozno.
Valerie, prosim.

:16:51
Ne dovoli, da bi 20 minut stalo
med tem kar poskušam narediti.

:16:54
- Prosim, ne zaèenjaj.
- Ne govori z njim.

:16:56
Ne!
G.Gipson, bi prosim pristopili k klopi?

:16:59
- Vaša Èastnost, ali lahko sedaj gremo?
- Ne, ne.
- Da.

:17:01
- G.Gipson--
- Valerie, ali ne moreva govoriti?

:17:02
- Valerie, ali lahko--
- G.Gipson.

:17:04
G.Gipson, pridite sem za trenutek.
Prosim?

:17:09
Èustva so tukaj moèna.
Èe to ne bi bilo sodišèe za loèitve...

:17:12
na tak naèin kot ste se drli
v moji dvorani--

:17:14
- Žal mi je.
- Seveda vam je.

:17:16
Imate otroke, g.Gipson.
Imejte jih pred oèmi.

:17:19
Svoji ženi sem želel povedati samo,
da imam hišo zanjo in za otroke.

:17:23
- Kje?
- Vse imam tukaj.

:17:26
To je moj naèrt. Našel sem hišo
za Valerie in fanta...

:17:30
in ni se jim potrebno seliti.
:17:32
To sem želel povedati.
"Fantje potrebujejo svoje oèete.

:17:37
Ulice tega sveta so laène
fantov brez oèetov.

:17:41
Delal sem napake,
ampak sem zrasel...

:17:44
in sem prepoznal
te napake..."

:17:48
Kakšna hiša?
:17:51
Ni velika hiša,
in ni v dobrem stanju.

:17:53
Ampak lahko jo popravim.
Lahko jo usposobim.

:17:55
In tam je prostor za--
:17:59
Èe bi me vzela nazaj,
je tam prostor tudi zame.


predogled.
naslednjo.