Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:25:01
Zahvaljujem se svojemu partnerju
in zetu...

:25:08
in prijatelju.
:25:12
Hvala ti.
Najlepša ti hvala.

:25:16
Hvala.
:25:21
Hvala.
:25:23
Imam še nekaj intervjujev,
moram iti...

:25:26
na koncu hodnika, torej bom...
:25:29
šel nazaj
in kaj naredil.

:25:31
Krasno.
:25:37
Dobro, torej, lepo se imejta.
:25:39
- Se vidimo.
- Dobro.

:25:50
- Kako gre, Kate?
- Hej, Gavin.

:25:56
- Torej, kako je šlo?
- Notri in ven. Enostavno.

:25:59
- Kakšne ljudi imamo tukaj?
- To je Sarah Windsor.

:26:04
Pozdravljeni. Me veseli.
:26:05
- Tyler Cohen.
- Kako ste? Kdo je prvi?

:26:09
- Ga.Windsor.
- Sarah Windsor, vstopite!

:26:12
Sedite, prosim.
:26:14
- Kdo ste?
- Sarah Windsor.

:26:18
Ne ime. Kdo ste,
kaj poènete?

:26:21
Zakaj želite biti odvetnica?
Zakaj želite delati tukaj?

:26:23
Torej, hodila sem na St. Paul.
:26:26
Dodiplomski študij sem naredila na Yaleu.
:26:29
In sedaj, konèujem pravo na Yaleu.
:26:31
Prejšnje poletje sem delala
na Kalifornijskem državnem vrhovnem sodišèu.

:26:36
Za pravo sem se odloèila, ker je bil moj oèe
državni tožilec v San Francisku.

:26:40
Res?
:26:41
Vedno sem se zanimala
za pravo in politiko...

:26:43
in moj glavni predmet je bila ekonomija..
:26:47
To podjetje je posebej moèno...
:26:49
v mestnem finanènem pravu
in mestni politiki,...

:26:51
ki je podroèje,
kateremu, upam, se bom posvetila.

:26:57
Èeprav, vam moram povedati,...
:26:59
da meèem pogled na javno upravo.

predogled.
naslednjo.