Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:26:04
Pozdravljeni. Me veseli.
:26:05
- Tyler Cohen.
- Kako ste? Kdo je prvi?

:26:09
- Ga.Windsor.
- Sarah Windsor, vstopite!

:26:12
Sedite, prosim.
:26:14
- Kdo ste?
- Sarah Windsor.

:26:18
Ne ime. Kdo ste,
kaj poènete?

:26:21
Zakaj želite biti odvetnica?
Zakaj želite delati tukaj?

:26:23
Torej, hodila sem na St. Paul.
:26:26
Dodiplomski študij sem naredila na Yaleu.
:26:29
In sedaj, konèujem pravo na Yaleu.
:26:31
Prejšnje poletje sem delala
na Kalifornijskem državnem vrhovnem sodišèu.

:26:36
Za pravo sem se odloèila, ker je bil moj oèe
državni tožilec v San Francisku.

:26:40
Res?
:26:41
Vedno sem se zanimala
za pravo in politiko...

:26:43
in moj glavni predmet je bila ekonomija..
:26:47
To podjetje je posebej moèno...
:26:49
v mestnem finanènem pravu
in mestni politiki,...

:26:51
ki je podroèje,
kateremu, upam, se bom posvetila.

:26:57
Èeprav, vam moram povedati,...
:26:59
da meèem pogled na javno upravo.
:27:03
Vem kako zelo to podjetje
podpira dobrodelno delo...

:27:05
in želela bi pomagati
revnim obsojenim na smrtno kazen.

:27:16
Zakaj mu enostavno nisem
dal svoj zavarovalni kupon?

:27:18
Oprostite?
:27:20
Se opravièujem. Ni vaša krivda.
Krivda je moja.

:27:24
Oprostite. Gavin?
:27:26
Ta resnièno èuden fax
je pravkar prispel.

:27:28
- Mislim, da bi ga morali pogledati.
- Dobro. Hvala.

:27:33
Ali veste kaj pomeni?
:27:43
Michelle, moram govoriti s tabo.
:27:47
Samo trenutek.
Kaj za hudièa--

:27:49
Preberi to!
:27:51
Je iz mape.
On ima mapo.


predogled.
naslednjo.