Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:28:00
Pomagaj mi.
:28:16
Ali lahko dobim...
:28:24
bourbon, èistega?
- Seveda.

:28:45
Ali lahko dobim limono, prosim?
:29:00
Tukaj nisem partner.
:29:02
Pravzaprav me to ne moti.
:29:05
Partnerji morajo pripeljati posel.
Jaz pa moram samo opraviti svojo službo.

:29:08
Èe mi tukaj ni všeè,
lahko grem.

:29:11
- Kaj bi ti lahko ne bilo všeè?
- Gledati tebe, kako postajaš eden od njih.

:29:18
Vedno mislim,
da si šel predaleè,...

:29:21
ko si preprièal umirajoèega starca,
da je podpisal pooblastilno pismo.

:29:24
- Ni bilo tako.
- Si preprièan, da ni bilo?

:29:27
Seveda, preprièan sem.
:29:35
Kaj?
:29:40
Bil je v precej slabem stanju,
ko sem ga obiskal.

:29:42
Mislim, bilo je--
Mogoèe ni--

:29:45
Mogoèe?
:29:47
-Mogoèe ni razumel natanèno.
-Ni razumel natanèno?

:29:51
Ni razumel natanèno
kaj podpisuje.

:29:53
Walter in Steven sta rekla...
:29:57
Simon je preveè verjel
v svoje prijatelje in...


predogled.
naslednjo.