Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:29:00
Tukaj nisem partner.
:29:02
Pravzaprav me to ne moti.
:29:05
Partnerji morajo pripeljati posel.
Jaz pa moram samo opraviti svojo službo.

:29:08
Èe mi tukaj ni všeè,
lahko grem.

:29:11
- Kaj bi ti lahko ne bilo všeè?
- Gledati tebe, kako postajaš eden od njih.

:29:18
Vedno mislim,
da si šel predaleè,...

:29:21
ko si preprièal umirajoèega starca,
da je podpisal pooblastilno pismo.

:29:24
- Ni bilo tako.
- Si preprièan, da ni bilo?

:29:27
Seveda, preprièan sem.
:29:35
Kaj?
:29:40
Bil je v precej slabem stanju,
ko sem ga obiskal.

:29:42
Mislim, bilo je--
Mogoèe ni--

:29:45
Mogoèe?
:29:47
-Mogoèe ni razumel natanèno.
-Ni razumel natanèno?

:29:51
Ni razumel natanèno
kaj podpisuje.

:29:53
Walter in Steven sta rekla...
:29:57
Simon je preveè verjel
v svoje prijatelje in...

:30:01
uprava je bila v njegovem žepu in...
bilo je bolje za fundacijo,...

:30:05
èe bi lahko samo pomagali
nadzirati in upravljati denar.

:30:07
Delano je to rekel?
:30:09
- Ali se ne sliši upravièeno?
- Kaj naj to pomeni?

:30:11
To pomeni,
da boš brez teh dokumentov...

:30:14
ti v veèjih težavah kot
tvoj tast in njegovi partnerji.

:30:17
Ti si odgovorni pravnik.
:30:20
Pravzaprav bi lahko
šel v zapor zaradi tega.

:30:23
Te dokumente potrebuješ.
:30:25
Kaj naj naredim?
:30:34
Poznam tipa.
:30:38
On pomaga
pri zadevah, ki so potrebne...

:30:43
pomoèi.
:30:45
Na primer?
:30:47
Na primer stvari, kot...
:30:51
preprièati ljudi, da naredijo,
kar želiš, da naredijo...

:30:53
èeprav tega nujno
ne želijo.

:30:59
Kje ga najdem?

predogled.
naslednjo.