Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:52:43
Povedal mi boš, da nimam kredita
in da ne morem dobiti posojila.

:52:48
- Tako je.
- Preveri.

:52:51
Tukaj.
:52:57
To je èudno.
Imate prav. Vaš kredit je povrnjen.

:53:00
Torej?
:53:03
Oh, to je zelo èudno.
:53:08
Takole. To sem si mislil.
Vedel sem, da sem to videl.

:53:10
Vedel sem.
:53:13
- Ne morem vam pomagati.
- Kako to mislite?

:53:17
Saj ste videli.
- Še vedno je problem.

:53:18
Ne, ne, ne.
Vse je urejeno.

:53:21
Vse je urejeno.
Poglejte v raèunalnik.

:53:24
Piše, da ste bankrotirani.
:53:31
To je napaka.
:53:34
Èe je napaka...
:53:35
potem odpravljanje le te
ne bo trajalo veè kot tri mesece.

:53:46
Ron, danes sem imel
malo neprijetnosti z nekom.

:53:50
Ni pomembno s kom.
Ampak tisto, kar je pomembno...

:53:53
je, da je prišel v moje podatke.
:53:55
Ne vem kako
in tudi ni pomembno.

:53:57
- Res je, ampak--
- Videli ste kaj je naredil.


predogled.
naslednjo.