Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:53:00
Torej?
:53:03
Oh, to je zelo èudno.
:53:08
Takole. To sem si mislil.
Vedel sem, da sem to videl.

:53:10
Vedel sem.
:53:13
- Ne morem vam pomagati.
- Kako to mislite?

:53:17
Saj ste videli.
- Še vedno je problem.

:53:18
Ne, ne, ne.
Vse je urejeno.

:53:21
Vse je urejeno.
Poglejte v raèunalnik.

:53:24
Piše, da ste bankrotirani.
:53:31
To je napaka.
:53:34
Èe je napaka...
:53:35
potem odpravljanje le te
ne bo trajalo veè kot tri mesece.

:53:46
Ron, danes sem imel
malo neprijetnosti z nekom.

:53:50
Ni pomembno s kom.
Ampak tisto, kar je pomembno...

:53:53
je, da je prišel v moje podatke.
:53:55
Ne vem kako
in tudi ni pomembno.

:53:57
- Res je, ampak--
- Videli ste kaj je naredil.

:54:00
On ima nekoga,
raèunalniškega voodooja.

:54:03
Ne vem,
ampak je uspel, ali ne?

:54:09
Nekdo vam je resnièno
ustvaril nekaj problemov.

:54:15
Potrebujem to posojilo, Ron.
:54:17
Potrebujem ga za življenje.
:54:20
Sedaj, niè se ni spremenilo
med vèeraj in danes.

:54:24
Še vedno sem isti èlovek.
Vèeraj nisem bil bankrotiran...

:54:27
in nisem bankrotiran danes!
:54:32
Žal mi je, g.Gipson.
:54:34
Raèunalnik pravi, da ste.
:54:47
Sedaj pa ne!

predogled.
naslednjo.