Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:54:00
On ima nekoga,
raèunalniškega voodooja.

:54:03
Ne vem,
ampak je uspel, ali ne?

:54:09
Nekdo vam je resnièno
ustvaril nekaj problemov.

:54:15
Potrebujem to posojilo, Ron.
:54:17
Potrebujem ga za življenje.
:54:20
Sedaj, niè se ni spremenilo
med vèeraj in danes.

:54:24
Še vedno sem isti èlovek.
Vèeraj nisem bil bankrotiran...

:54:27
in nisem bankrotiran danes!
:54:32
Žal mi je, g.Gipson.
:54:34
Raèunalnik pravi, da ste.
:54:47
Sedaj pa ne!
:55:07
Si dobro?
:55:11
Kaj je narobe?
:55:17
Si vedel, da je moj oèe
imel ljubico 20 let?

:55:23
- Ne.
- Ne laži.

:55:30
Nisem vedel, da 20 let.
:55:34
Moja mati je vedela za to.
:55:37
Zakaj ga ni zapustila?
:55:39
Ker ga je preveè ljubila.
:55:43
Odloèila se je, da bi bilo hinavsko
zapustiti moža, ki vara doma,...

:55:46
ko pa stroške življenja,
katerega toliko uživa,...

:55:49
plaèuje mož, katerega služba
je osnovana na iskanju naèinov za goljufanje.

:55:55
Je to tvoje mnenje o pravu?
:55:58
Kaj misliš, da je pravo, Gav...

predogled.
naslednjo.