Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

:56:01
na tej stopnji igre,
na stopnji igre mojega oèeta...

:56:03
na tvoji stopnji igre?
:56:06
Je velik, izprijen boj, Gavin.
:56:11
Ljudje, ki so ustanovili
to pravno podjetje...

:56:13
in ljudje, ki ga vzdržujejo...
:56:17
razumejo naèin po katerem svet deluje.
:56:21
Èe bi želela nadaljevati živeti
na naèin, ki sva ga živela--

:56:24
Moraš krasti.
:56:29
Lahko bi se poroèila z poštenim èlovekom.
:56:34
Lahko bi živela
z profesorjem...

:56:37
anglešèine, na primer,...
:56:41
èe bi bil moralni èlovek
in bi imel posest na Princetonu.

:56:45
Ampak nisem.
:56:47
Poroèila sem se z Wall Street odvetnikom.
:56:50
Kar pomeni, da sem se poroèila z nekom,
ki živi v svetu...

:56:52
kjer, ko pride èlovek do roba,
se more zavezati,...

:56:56
da ostane tam in živi tam.
:56:59
Ali lahko živiš tam, Gavin?
:57:03
Ali lahko živiš tam z mano?
:57:10
Saj ne boš naredil
kaj neumnega, kot me zapustil.

:57:13
Imel si fantazije. Sem preprièana.
Tudi jaz sem.

:57:17
Vendar sva poroèena.
:57:21
Vem za Michelle.
:57:22
Vedela sem, ko se je dogajalo.
In vedela sem, ko se je konèalo.

:57:30
In vem, da me ljubiš.
:57:33
Ljubiš me
in jaz ljubim tebe.

:57:38
Jaz sem tvoja žena
in rada bi ti stala ob strani.

:57:49
Samo dovoli mi, da ti pomagam, Gavin.
:57:53
Dovoli mi, da ti pomagam pri tem.

predogled.
naslednjo.