Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

1:03:04
Si preprièan?
1:03:07
Da, sem preprièan.
1:03:31
Prijetno je.
1:03:45
Pokaži mi hišo.
1:04:01
Na katerega je bil razpet.
Rešitelj sveta.

1:04:07
Pridi.
1:04:09
Da te èastimo.
1:04:15
To je les križa.
1:04:19
Na katerega je bil razpet.
Rešitelj sveta.

1:04:25
Pridi.
1:04:28
Da te èastimo.
1:04:50
Ali veš zakaj
sem vzela službo v Oregonu?

1:04:56
Da...

predogled.
naslednjo.