Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

1:10:19
- Kaj je z mojima sinovoma?
- Kdo sta vaša sinova?

1:10:22
Danny in Steven Gipson.
Prejel sem klic, da sta poškodovana.

1:10:25
- Danny in Steven Gipson?
- Jaz nisem nièesar slišala.

1:10:28
Rad bi videl svoja sinova!
1:10:30
- G.Gipson--
- Ga.Miller, kako je s fantoma?

1:10:33
Mislim, da je bolje, da greste
predno poklièem policijo.

1:10:38
G.Gipson,
ne prisilite me, da poklièem policijo.

1:10:43
- Torej so dobro?
- Da, vaša sinova sta dobro.

1:10:46
- In vse to je samo napaka?
- Da.

1:10:54
Se opravièujem.
1:11:11
Poklièi policijo.
1:11:12
Daniel Gipson! Stevie Gipson!
Me slišita?

1:11:17
- Me slišita?
- Poklièi njuno mamo.

1:11:19
- Gipson fanta, kje sta?
- Oèka!

1:11:22
- Pridi nazaj.
- Oèka!

1:11:30
Spusti me!
Spusti-- Danny! Stevie!

1:11:37
- Oèka! Ne!
- Pomirite se!

1:11:47
Rekli so, da sta poškodovana!
Saj nista bila poškodovana ali vama je bilo slabo danes?

1:11:52
-Ne. - Pobrali vas bomo,
lepo in poèasi.

1:11:55
- Vse je dobro? Imam ga?
- Prav.

1:11:56
- Ne ranite mojega oèeta! Prosim!
- Dobro, vstanite se.


predogled.
naslednjo.