Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

1:09:01
To je tisto, kar naredi življenje
tako težko za ljudi--

1:09:03
to je ker smo nauèeni to pravljico.
1:09:05
O koristnem in dobrem
in o slabem in ubogem.

1:09:08
- Ali verjamete v to?
- Rada bi.

1:09:11
Prihaja sem.
Bodite pripravljeni nanj.

1:09:25
Je prisoten?
1:09:28
Halo. Je tam?
1:09:32
Rad bi samo pustil sporoèilo zanj.
1:09:35
Klièem iz šole
njegovih otrok.

1:09:40
Da. Bojim se,
da je bila nesreèa.

1:10:19
- Kaj je z mojima sinovoma?
- Kdo sta vaša sinova?

1:10:22
Danny in Steven Gipson.
Prejel sem klic, da sta poškodovana.

1:10:25
- Danny in Steven Gipson?
- Jaz nisem nièesar slišala.

1:10:28
Rad bi videl svoja sinova!
1:10:30
- G.Gipson--
- Ga.Miller, kako je s fantoma?

1:10:33
Mislim, da je bolje, da greste
predno poklièem policijo.

1:10:38
G.Gipson,
ne prisilite me, da poklièem policijo.

1:10:43
- Torej so dobro?
- Da, vaša sinova sta dobro.

1:10:46
- In vse to je samo napaka?
- Da.

1:10:54
Se opravièujem.

predogled.
naslednjo.