Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

1:08:04
Hvala ti, ker nam dovoliš iti.
1:08:27
Ali trdite, da je
nevaren za svoje otroke?

1:08:29
Svojim prijateljem je povedal,
èe bo bivša žena dobila skrbništvo...

1:08:32
bo ugrabil otroke
in jih odpeljal iz države.

1:08:35
- In je dobila skrbništvo?
- Bili smo na sodišèu to jutro.

1:08:37
Ne vem zagotovo,
èe pride sem, ampak--

1:08:39
- Doyle Gipson? Resnièno?
- Resnièno. Kaj to pomeni?

1:08:43
On pride na vse predstave,
na vse uèiteljske konference.

1:08:46
Torej èlovek pride na šolsko predstavo
in vi mu zaupate?

1:08:50
Doyle Gipson je èlovek
popolnoma brez èasti!

1:08:55
Nizkoten èlovek.
1:08:57
Saj je vseeno, saj
tudi nihèe drug nima nobene èasti.

1:09:01
To je tisto, kar naredi življenje
tako težko za ljudi--

1:09:03
to je ker smo nauèeni to pravljico.
1:09:05
O koristnem in dobrem
in o slabem in ubogem.

1:09:08
- Ali verjamete v to?
- Rada bi.

1:09:11
Prihaja sem.
Bodite pripravljeni nanj.

1:09:25
Je prisoten?
1:09:28
Halo. Je tam?
1:09:32
Rad bi samo pustil sporoèilo zanj.
1:09:35
Klièem iz šole
njegovih otrok.

1:09:40
Da. Bojim se,
da je bila nesreèa.


predogled.
naslednjo.