Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

1:07:02
Morali bi poèakati.
1:07:05
Sem sem prišel, da najdem nek pomen.
Trudim se--

1:07:08
Želim, da mi daste pomen v svetu.
1:07:11
Zakaj svet potrebuje pomen?
1:07:13
Zakaj--
1:07:17
Zato, ker je svet kanalizacija.
1:07:19
Zato ker je svet greznica
in kup dreka.

1:07:22
Zato ker me je moj tast pripravil do tega,
da sem ogoljufal dobrega èloveka,...

1:07:26
spodobnega èloveka,
ob njegov denar.

1:07:29
In moja žena me spodbuja.
1:07:31
Zato ker sem se zaletel
s tem tipom na avtocesti.

1:07:34
In sem se prepiral z njim. Trudim se,
da bi se vse stvari uredile.

1:07:37
- Ampak ta tip enostavno noèe popustiti.
- Zakaj?

1:07:41
- Zakaj noèe popustiti?
- Ne vem zakaj!

1:07:44
Ne vem zakaj.
1:07:45
Vèasih, Bog rad dva èloveka da v
papirnato vreèo in jima pusti, da se raztrgata.

1:07:59
Hvala ti.
1:08:04
Hvala ti, ker nam dovoliš iti.
1:08:27
Ali trdite, da je
nevaren za svoje otroke?

1:08:29
Svojim prijateljem je povedal,
èe bo bivša žena dobila skrbništvo...

1:08:32
bo ugrabil otroke
in jih odpeljal iz države.

1:08:35
- In je dobila skrbništvo?
- Bili smo na sodišèu to jutro.

1:08:37
Ne vem zagotovo,
èe pride sem, ampak--

1:08:39
- Doyle Gipson? Resnièno?
- Resnièno. Kaj to pomeni?

1:08:43
On pride na vse predstave,
na vse uèiteljske konference.

1:08:46
Torej èlovek pride na šolsko predstavo
in vi mu zaupate?

1:08:50
Doyle Gipson je èlovek
popolnoma brez èasti!

1:08:55
Nizkoten èlovek.
1:08:57
Saj je vseeno, saj
tudi nihèe drug nima nobene èasti.


predogled.
naslednjo.