Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

1:15:00
Mi prosim poveste
Kaj naj naredim.

1:15:02
Sprašujem vas, kaj moram narediti,
da bo to delovalo.

1:15:06
Veš, da to nima niè opraviti s tabo.
To je ta tip.

1:15:10
- Nad mano je že cel dan.
- Nekdo s katerim si v sporu? - Da.

1:15:13
Prepiraš se z nekom,
ki se je zaletel vate...

1:15:15
in potem si preostanek dneva
v nekakšni bitki z njim.

1:15:18
Potem je šel v šolo,
da nas prizadene najmoèneje kot more.

1:15:20
Mi verjameš? Da.
Hvala bogu. Hvala bogu.

1:15:23
Ta tip je odvetnik,
Gavin Banek--

1:15:26
Doyle, ustavi se! Ustavi se, Doyle!
Me ne zanima.

1:15:28
Kakršna koli je ta drama
v katero si se spravil...

1:15:31
je natanèno ta stvar,
ki se vedno zgodi tebi.

1:15:34
In se nikoli ne zgodi meni
razen, èe sem v tvojem gravitacijskem polju.

1:15:37
Znorel si kot vedno,
kakor vedno boš.

1:15:41
Pijan ali trezen, ni pomembno,
zato ker si to ti.

1:15:44
Èlovek je lahko ljubeè...
1:15:46
in èlovek je lahko nor
oboje hkrati.

1:15:48
Takšno je življenje. Ampak to ni
samo moje življenje ali tvoje.

1:15:52
To je življenje
dveh otrok...

1:15:55
in moram obvarovati
ta dva otroka.

1:15:57
Ali je to nesporazum?
Ali je?

1:16:00
Ali je, Doyle? Mislim,
ali je to krivda tega tipa?

1:16:05
Vsaj dovoli, da se poslovim od njih.
1:16:09
Ne! Fanta bom odpeljala
in nikoli veè ju ne boš videl.

1:16:12
Nikoli nas ne boš našel. Ne poskušaj
priti za nami. Me slišiš?

1:16:16
Konec je!

predogled.
naslednjo.