Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

1:14:00
To razumem. G.Cabot,
samo vašo pomoè potrebujem--

1:14:07
Sedeminsedemdeset dolarjev.
1:14:08
Prosim vas samo, da poskusite
pomagati meni pomagati Doyleu.

1:14:10
On jo potrebuje.
1:14:11
On je imel nekako
najslabši dan v njegovem življenju.

1:14:14
Imel je kreditni problem, ki ni bila
njegova krivda. Povzroèil jo je--

1:14:18
Nekdo, ki je shekal
v njegove podatke. Vem.

1:14:20
Kako lahko njegovo celotno zadevo
razèistimo? Kaj lahko naredim?

1:14:23
Niè.
1:14:33
Dobro. G.Cabot.
1:14:38
Ron, poskusimo to
na drug naèin, prav?

1:14:42
Recimo, da imamo nekega drugega èloveka.
Ne poznate ga.

1:14:45
In ima nekaj problemov s kreditom,
ki so njegova krivda.

1:14:48
In potem spet nek drug èlovek--
ga ne poznate--

1:14:50
želi pomagati prvemu, dobro?
1:14:52
Sedaj, kaj mora narediti,
da bo lahko prvi dobil posojilo?

1:14:57
Dajte no. Kaj naj naredim? Samo ugibam?
O èem je stvar? V èem je dogovor?

1:15:00
Mi prosim poveste
Kaj naj naredim.

1:15:02
Sprašujem vas, kaj moram narediti,
da bo to delovalo.

1:15:06
Veš, da to nima niè opraviti s tabo.
To je ta tip.

1:15:10
- Nad mano je že cel dan.
- Nekdo s katerim si v sporu? - Da.

1:15:13
Prepiraš se z nekom,
ki se je zaletel vate...

1:15:15
in potem si preostanek dneva
v nekakšni bitki z njim.

1:15:18
Potem je šel v šolo,
da nas prizadene najmoèneje kot more.

1:15:20
Mi verjameš? Da.
Hvala bogu. Hvala bogu.

1:15:23
Ta tip je odvetnik,
Gavin Banek--

1:15:26
Doyle, ustavi se! Ustavi se, Doyle!
Me ne zanima.

1:15:28
Kakršna koli je ta drama
v katero si se spravil...

1:15:31
je natanèno ta stvar,
ki se vedno zgodi tebi.

1:15:34
In se nikoli ne zgodi meni
razen, èe sem v tvojem gravitacijskem polju.

1:15:37
Znorel si kot vedno,
kakor vedno boš.

1:15:41
Pijan ali trezen, ni pomembno,
zato ker si to ti.

1:15:44
Èlovek je lahko ljubeè...
1:15:46
in èlovek je lahko nor
oboje hkrati.

1:15:48
Takšno je življenje. Ampak to ni
samo moje življenje ali tvoje.

1:15:52
To je življenje
dveh otrok...

1:15:55
in moram obvarovati
ta dva otroka.

1:15:57
Ali je to nesporazum?
Ali je?


predogled.
naslednjo.