Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

1:17:04
- Kje je Ellen?
- Šla je domov.

1:17:07
Zakaj ste še vedno tukaj?
1:17:10
Rekli ste mi naj poèakam.
1:17:17
Torej pridite notri.
1:17:26
Sedite.
1:17:35
- Torej zakaj bi želeli biti pravnik?
- Jaz verjamem v pravo.

1:17:39
Verjamem v red in pravico.
1:17:42
Verjamem, da so ljudje
po naravi dobri.

1:17:45
Verjamem, da nas zgodovinske
sile silijo v konflikte...

1:17:49
in brez zakonov,
kot blažilec med ljudmi,...

1:17:52
bi imeli svet mašèevanja,...
1:17:55
svet nasilja,
svet kaosa.

1:18:00
Pravo--
Pravo nas ohranja civilizirane.

1:18:03
- Se opravièujem.
- Ne mislim, da je--

1:18:07
- Se opravièujem.
- Ne mislim, da je smešno.

1:18:10
Zaradi tega
vam bom dal to službo.

1:18:16
Zato ker želim slišati
kaj boste imel povedati o pravu...

1:18:20
potem, ko boste delal tukaj pet let...
1:18:22
ali trideset let, ali mesec...
1:18:25
teden, dan, uro.
1:18:31
Sem zaposlen?
1:18:33
Ali se mi ni treba zagovarjati...
1:18:35
pred komisijo ali kaj takega?
1:18:40
- Plaèano imate poroštvo.
- Kdo?

1:18:43
Prijatelj.
1:18:47
"Za Èastno
Sodnico Frances Abarbanel.

1:18:50
Nisem bil zmožen dostaviti
izgubljeno pooblastilno pismo...

1:18:53
podpisani Simon Dunne.
1:18:54
Pa tudi, èe bi bil zmožen
dostaviti pooblastilno pismo...

1:18:57
želim, da sodišèe ve,
da je dokument goljufija.


predogled.
naslednjo.