Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

1:18:00
Pravo--
Pravo nas ohranja civilizirane.

1:18:03
- Se opravièujem.
- Ne mislim, da je--

1:18:07
- Se opravièujem.
- Ne mislim, da je smešno.

1:18:10
Zaradi tega
vam bom dal to službo.

1:18:16
Zato ker želim slišati
kaj boste imel povedati o pravu...

1:18:20
potem, ko boste delal tukaj pet let...
1:18:22
ali trideset let, ali mesec...
1:18:25
teden, dan, uro.
1:18:31
Sem zaposlen?
1:18:33
Ali se mi ni treba zagovarjati...
1:18:35
pred komisijo ali kaj takega?
1:18:40
- Plaèano imate poroštvo.
- Kdo?

1:18:43
Prijatelj.
1:18:47
"Za Èastno
Sodnico Frances Abarbanel.

1:18:50
Nisem bil zmožen dostaviti
izgubljeno pooblastilno pismo...

1:18:53
podpisani Simon Dunne.
1:18:54
Pa tudi, èe bi bil zmožen
dostaviti pooblastilno pismo...

1:18:57
želim, da sodišèe ve,
da je dokument goljufija.

1:19:01
G.Dunnea sem zavedel,
da je podpisal dokument,...

1:19:03
ko je bilo njegovo duševno stanje
zmanjšano in je bil nesposoben...

1:19:06
narediti trezno odloèitev."
1:19:12
Prevarali so te! Oni so zaslužili
stotine tisoèe dolarjev.

1:19:15
- In zaslužili bodo še veè.
- In jaz sem postal partner...

1:19:17
in dodatek s katerim bi lahko
plaèal dvesto klavirjev.

1:19:19
Nièesar ne poveš o njih.
1:19:21
Vse prevzemaš na
lastna ramena, v tem pismu.

1:19:25
Zakaj? Lahko bi ju poslal v zapor.
1:19:28
Napisati morata lastni pismi.
1:19:56
Dovoli, da grem.

predogled.
naslednjo.