Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

1:29:04
Ta dan je to dekle.
1:29:31
Žal mi je kar sem naredil.
1:29:39
Tudi meni.
1:29:43
Prinesel si mapo nazaj.
1:30:01
Ko bomo konèali je tam ljubek
mali prostor na hribu kjer--

1:30:06
kjer lahko dobiš--
1:30:09
- Cappuccino.
- Da, res je, dragi.

1:30:11
Ljubki cappuccini in je èisto in mrzlo.
1:30:14
Imajo te odtise na stenah.
Res so prikupni.

1:30:19
Ne vem od koga so.
So od tega umetnika--

1:30:23
- Chagall.
- Tako je. So od Chagalla.

1:30:26
So tri obdobja.
Zgodnji Chagalli.

1:30:28
Mislim, da jih je naslikal,
ko je bil tukaj na obisku.

1:30:37
Ali sem kaj spregledala ta veèer?
1:30:40
- Kaj je to?
- To, moje draga--

1:30:42
Je Simon Dunnevo...
1:30:46
pooblastilno pismo.
1:30:49
- Dobil sem ga nazaj.
- Ne, nisi.

1:30:50
- Da, sem. To je to. Tukaj je.
- Prosim.

1:30:54
To je za nami, ali ne?
Ali nismo s tem že opravili?


predogled.
naslednjo.