Changing Lanes
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

1:30:01
Ko bomo konèali je tam ljubek
mali prostor na hribu kjer--

1:30:06
kjer lahko dobiš--
1:30:09
- Cappuccino.
- Da, res je, dragi.

1:30:11
Ljubki cappuccini in je èisto in mrzlo.
1:30:14
Imajo te odtise na stenah.
Res so prikupni.

1:30:19
Ne vem od koga so.
So od tega umetnika--

1:30:23
- Chagall.
- Tako je. So od Chagalla.

1:30:26
So tri obdobja.
Zgodnji Chagalli.

1:30:28
Mislim, da jih je naslikal,
ko je bil tukaj na obisku.

1:30:37
Ali sem kaj spregledala ta veèer?
1:30:40
- Kaj je to?
- To, moje draga--

1:30:42
Je Simon Dunnevo...
1:30:46
pooblastilno pismo.
1:30:49
- Dobil sem ga nazaj.
- Ne, nisi.

1:30:50
- Da, sem. To je to. Tukaj je.
- Prosim.

1:30:54
To je za nami, ali ne?
Ali nismo s tem že opravili?

1:31:00
Razmišljal sem o tem,
kar si mi rekel.

1:31:01
O koncu dneva--
o delanju veè dobrega kot slabega.

1:31:05
To si rekel, ali ne?
1:31:07
- Ne jebi me.
- Ne jebem te, gospod.

1:31:12
Si lahko zamisliš, kako neprijetno
bi bilo,...

1:31:13
èe bi sodnica
dobila to mapo?

1:31:15
To se ne bo zgodilo.
To se ne bo zgodilo, Gavin.

1:31:21
Mislim, da bom naroèila ribo.
1:31:28
Obdržal bom to mapo.
Imel jo bom na zelo varnem kraju.

1:31:30
Vendar ne grem v Texas.
1:31:33
Vrnil se bom nazaj
v službo v ponedeljek.

1:31:35
Zaèel bom delati dobrodelno delo,
katerega si mi priporoèil.

1:31:39
Vendar bom to poèel
iz moje pisarne.

1:31:42
Prva stvar, ki jo bomo naredili je,
da bomo pomagali èloveku kupiti hišo.

1:31:46
- Gavin, ne bi o tem?
- In mislim...

1:31:48
Jaz bi rad bil tisti,
ki bo poklical Mino Dunne.

1:31:51
Povedal ji bom,
da bosta ti in Walter...

1:31:53
vrnila tri milijone dolarjev,
ki sta jih ukradla...

1:31:56
iz fundacije njenega starega oèeta.

predogled.
naslednjo.