Cheats
prev.
play.
mark.
next.

:34:01
Smiri se. Slova su dobra.
:34:03
Treba nam Eplbi.
Još uvek nije prekasno.

:34:05
Zaboravi puškice. Ovo je
na zaokruživanje. Ovo je lako.

:34:08
Šta ako je Viktor pogrešio
kad je prepisivao?

:34:11
Da nisi ti pogrešio
na puškicama?

:34:13
Eplbi nikad nije grešio.
:34:16
Ko je Eplbi?
:34:20
Hajde!
-Hej!

:34:23
Niko nije pogrešio.
Ovo je posao.

:34:28
A danas cemo to uraditi
bez Eplbija.

:34:38
lmate cetrdeset pet minuta.
Nema pauze za wc.

:34:42
lmate cetrdeset minuta.
Nema pauze za wc.

:34:47
Kad kažem: Olovke dole,
sve olovke moraju biti dole.

:34:52
Predajte vaše papire.
:34:56
Vreme je da pocnemo.
-Možete da pocnete.

:35:02
Prvo, morate da zapamtite,
da nikada ne sedate

:35:06
pored onoga sa kim varate.
To izgleda previše sumnjivo.

:35:11
A tu su i puškice.
:35:12
Puškice su komplikovane,
ali ja se kunem u njih.

:35:17
Nikada ne pišite po svom telu.
:35:18
Nikada ne pišite
po svojoj odeci.

:35:21
Uvek morate da budete u
mogucnosti da uništite dokaze.

:35:29
Kad završite sa prepisivanjem,
nastavite da izgledate

:35:32
kao da ste u poslu
-Svi, olovke dole.

:35:36
Dodajte svoje radove.
-l kao možda najvažnije,

:35:39
uvek napravite par grešaka.
Uvek ostavite par neuradenih.

:35:43
Nikad, nikad nemojte
da dobijete maksimum poena.


prev.
next.