Cheats
prev.
play.
mark.
next.

:35:02
Prvo, morate da zapamtite,
da nikada ne sedate

:35:06
pored onoga sa kim varate.
To izgleda previše sumnjivo.

:35:11
A tu su i puškice.
:35:12
Puškice su komplikovane,
ali ja se kunem u njih.

:35:17
Nikada ne pišite po svom telu.
:35:18
Nikada ne pišite
po svojoj odeci.

:35:21
Uvek morate da budete u
mogucnosti da uništite dokaze.

:35:29
Kad završite sa prepisivanjem,
nastavite da izgledate

:35:32
kao da ste u poslu
-Svi, olovke dole.

:35:36
Dodajte svoje radove.
-l kao možda najvažnije,

:35:39
uvek napravite par grešaka.
Uvek ostavite par neuradenih.

:35:43
Nikad, nikad nemojte
da dobijete maksimum poena.

:36:09
Zbog tebe sam pao.
:36:21
Sam sam kriv što sam pao.
:36:23
lspoljio sam neprofesionalno
ponašanje.

:36:25
Moje sposobnosti u pravljenju
puškica ništa ne vrede bez vas.

:36:47
Ocenio sam kontrolne vežbe.
:36:49
Ali prvo bih hteo da vidim
napolju sledece ucenike:

:36:53
Semija Grina, Lepog Dejvisa
i Viktora Barona.


prev.
next.