Cheats
prev.
play.
mark.
next.

1:03:00
Zaista ima.
1:03:04
Kasnite, g. Grin.
To je jedinica za danas.

1:03:06
Nisam zakasnio, ja sam...
-Još jedna za odgovaranje.

1:03:10
Moram da izadem da bih
obavila licni razgovor.

1:03:13
Predlažem vam da mudro
iskoristite to vreme.

1:03:16
Sutra bi mogao
da bude kontrolni.

1:03:29
Zovem se gda Herman.
Ja sam kucka.

1:03:34
Mogla bi da se vrati
svakog trenutka.

1:03:35
Opusti se, Šapiro.
1:03:40
Jedinica.
1:03:44
Dvanaest godina
1:03:46
oni koriste jedinicu.
1:03:51
Dvanaest godina mi radimo
stvari koje ne želimo

1:03:56
samo zbog jedinice.
l šta se desi?

1:04:02
Konacno dodemo
do poslednjeg reda

1:04:04
i ova kucka pokuša da
još jednom iskoristi jedinicu.

1:04:17
Znate šta? Jebeš jedinicu.
1:04:22
Oduzimam sve jedinice.
1:04:25
Tako je, Dejvise.
1:04:27
Pošalji.
-Šta?

1:04:30
Dnevnik. Dodaj mi dnevnik.
1:04:33
Hajde to da uradimo.
Hajde da se oslobodimo

1:04:35
svih ocena,
od petica do jedinica.

1:04:37
One su orude neprijatelja.
1:04:42
Hajde, covece.
1:04:48
Nemoj to da radiš.
1:04:54
Nemoj da mi govoriš
šta da radim.


prev.
next.