Cheats
prev.
play.
mark.
next.

1:04:02
Konacno dodemo
do poslednjeg reda

1:04:04
i ova kucka pokuša da
još jednom iskoristi jedinicu.

1:04:17
Znate šta? Jebeš jedinicu.
1:04:22
Oduzimam sve jedinice.
1:04:25
Tako je, Dejvise.
1:04:27
Pošalji.
-Šta?

1:04:30
Dnevnik. Dodaj mi dnevnik.
1:04:33
Hajde to da uradimo.
Hajde da se oslobodimo

1:04:35
svih ocena,
od petica do jedinica.

1:04:37
One su orude neprijatelja.
1:04:42
Hajde, covece.
1:04:48
Nemoj to da radiš.
1:04:54
Nemoj da mi govoriš
šta da radim.

1:05:01
Nema više jedinica.
-Nema više jedinica.

1:05:12
Mislila sam da mogu
da se ophodim s vama

1:05:13
kao sa odraslima.
1:05:14
Ali vi to niste.
Vi ste životinje.

1:05:16
Necivilizovane životinje.
1:05:18
lmate li predstavu koliko mi
vremena ode na davanje ocena?

1:05:22
Ocenjujem vam sastave,
ocenjujem vam kontrolne,

1:05:26
ocenjujem vam domace zadatke.
Taj dnevnik je moj život.

1:05:30
Upravo smo se ispišali
na njen život.

1:05:34
Ako ne budem imala tu svesku
do sutra ujutru,

1:05:36
nema maturske ekskurzije.
1:05:38
Nema utakmice Jenkija,
nema Prodavceve smrti.

1:05:40
Zaboga, covece.
Svi su hteli tu ekskurziju.

1:05:45
Samo je pitanje vremena
dok neko ne progovori.

1:05:49
Pomocu ocena mi održavamo red
u ovoj ustanovi.

1:05:56
Jutros, na putu
do kancelarije,

1:05:58
primetila sam pismo
ubaceno ispod vrata.


prev.
next.