Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:00:28
Moram da idem kuæi.
:00:30
Ne, ne moraš.
:00:34
Da, moram. Idem.
:00:36
Zašto?
:00:40
Zato što ne želim da budem ovde sada.
:00:43
Zašto ne?
:00:44
Obožavam ovo mesto.
:00:47
Doði ovamo.
:00:49
Ne.
:00:50
Idem kuæi. Hoæu da se
probudim u sopstvenom krevetu.

:00:55
Doði na trenutak.
:00:57
Ne.
:01:14
Idem kuæi, stvarno idem.
:01:19
Skini ovo.
:01:22
- Ne.
- Da.

:01:34
Jaèi si nego ja. Pusti me.
:01:42
Idem kuæi.
:01:45
Kako hoæeš.
:01:47
Šta?
:01:49
Nisi ovde sa mnom.
:01:51
RazmišIjaš o neèemu.
:01:57
Žao mi je.

prev.
next.