Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:01:14
Idem kuæi, stvarno idem.
:01:19
Skini ovo.
:01:22
- Ne.
- Da.

:01:34
Jaèi si nego ja. Pusti me.
:01:42
Idem kuæi.
:01:45
Kako hoæeš.
:01:47
Šta?
:01:49
Nisi ovde sa mnom.
:01:51
RazmišIjaš o neèemu.
:01:57
Žao mi je.
:02:01
Nemoj da ti je žao.
:02:05
OK.
:02:09
U redu je.
:02:37
Zašto me držiš tako èvrsto?
:02:40
- Žao mi je.
- Prestani da govoriš to.

:02:45
Da bih ja mogao da prestanem
da govorim "Nemoj da ti je žao."

:02:54
Koliko je sati?
:02:56
Kasno je.
:02:59
Doði.

prev.
next.