Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:02:01
Nemoj da ti je žao.
:02:05
OK.
:02:09
U redu je.
:02:37
Zašto me držiš tako èvrsto?
:02:40
- Žao mi je.
- Prestani da govoriš to.

:02:45
Da bih ja mogao da prestanem
da govorim "Nemoj da ti je žao."

:02:54
Koliko je sati?
:02:56
Kasno je.
:02:59
Doði.
:03:02
Misliš li ikada na mene?
:03:06
Nikad.
:03:09
Dobro.
:03:12
Da poènem na poèetku
:03:14
Æuti.
:03:17
Bebe spavaju.
:03:20
Farmeri, ribari,
:03:22
trgovci, penzioneri...
:03:24
...pogrebnici i fensi žena,
:03:26
pijanica, krojaè,
propovednik, policajac,

:03:29
žene sa mrežastim školjkama na
nogama i njihove uredne supruge.

:03:32
Mlade devojke leže u mekim krevetima
:03:35
ali klize u njihovim snovima
:03:38
sa prstenjem i odeæom mlade
:03:40
praæene sjajnim crvima
:03:42
niz prolaz drveta orgulja.
:03:45
Deèaci sanjaju opako...
:03:49
a maèke sanjaju u uglovima
:03:51
opasno lukave predeæi,
:03:55
na jednom oblaku krovova.
:03:57
Možeš da èuješ rosu kako pada
:03:59
ili uæutkan grad kako diše.

prev.
next.