Chelsea Walls
prev.
play.
mark.
next.

:03:02
Misliš li ikada na mene?
:03:06
Nikad.
:03:09
Dobro.
:03:12
Da poènem na poèetku
:03:14
Æuti.
:03:17
Bebe spavaju.
:03:20
Farmeri, ribari,
:03:22
trgovci, penzioneri...
:03:24
...pogrebnici i fensi žena,
:03:26
pijanica, krojaè,
propovednik, policajac,

:03:29
žene sa mrežastim školjkama na
nogama i njihove uredne supruge.

:03:32
Mlade devojke leže u mekim krevetima
:03:35
ali klize u njihovim snovima
:03:38
sa prstenjem i odeæom mlade
:03:40
praæene sjajnim crvima
:03:42
niz prolaz drveta orgulja.
:03:45
Deèaci sanjaju opako...
:03:49
a maèke sanjaju u uglovima
:03:51
opasno lukave predeæi,
:03:55
na jednom oblaku krovova.
:03:57
Možeš da èuješ rosu kako pada
:03:59
ili uæutkan grad kako diše.
:04:01
Samo tvoje oèi su nezatvorene
:04:06
I samo ti možeš èuti
nevidljivo padanje zvezda.

:04:10
Najmraènije pre zore
:04:12
stalno komešanje
:04:14
crnih, ribe punih mora.
:04:17
...Aretusa, Krljui Skajlark,
:04:20
Zanzibar, Rijanon, Rover, Kormonant,
:04:23
Zvezda Velsa... nakrivljena i prava.
:04:27
Slušaj...
:04:31
...rosa pada, ...zvezda pada… san ptica,
:04:35
...mleèno drvo.
:04:39
Ovaj hodnik je zatvoren
narednih pola sata.

:04:42
- Šta se desilo?
- Ništa.

:04:43
Idemo odavde za pola sata.
:04:45
Ali, moram da odem do
stana, a on je dole.

:04:47
- U redu
- Hej.

:04:49
Meni treba to kupatilo.
:04:50
Koristite na treæem spratu, molim.
:04:52
Kupatilo je tamo.
:04:53
A ja sam platio za to.
:04:55
A ja vam kažem da upotrebite
ono na treæem spratu.

:04:58
OK.

prev.
next.